Avbrott i filmen: SBU-Rapport kommer orsaka kostjordbävning i Sverige

På måndag presenterar SBU – Statens beredning för medicinsk utvärdering sin rapport ”Mat vid fetma”. Det har tagit 2 års arbete för SBU att färdigställa rapporten och Kostsverige undrar vad forskarna kommit fram till. 

Kostdoktorn skriver att vi kan förvänta oss en jordbävning! Han kan säga det för han satt själv i referensgruppen och har läst pressmeddelandet som ska publiceras på måndag den 23 september 2013.

Läs mer

Stig Björne